ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ  

Правила прийому до Університету

Контакти деканів (для консультацій)

Інформаційні матеріали щодо документів осіб, які мають пільги при вступі до закладів вищої освіти у 2020 році

Терміни прийому заяв, вступних випробувань та зарахування

Документи для вступу

Вартість навчання

  ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ПІСЛЯ ШКОЛИ  

Списки рекомендованих до зарахування на бюджет за квотою-1

Списки рекомендованих до зарахування на бюджет (після школи)

Накази про зарахування на навчання вступників після школи

Перелік сертифікатів ЗНО,  конкурсних предметів, творчих заліків та творчих конкурсів для вступу

Програми вступних випробувань та творчих  іспитів для вступників на основі ПЗСО

Графік проведення творчих конкурсів, співбесід, тестування для вступників на основі ПЗСО

План прийому на основі ПЗСО (після школи)

План прийому абітурієнтів 2020 року
для здобуття освітнього ступеня “Бакалавр”
на основі повної загальної середньої освіти (фіксовані обсяги)

  ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА ОСНОВІ ОКР “МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ” 

Рейтингові списки вступників на основі ОКР “Молодший спеціаліст”

Списки рекомендованих вступників до зарахування на бюджет

Накази про зарахування на навчання (на основі ОКР “Молодший спеціаліст”)

ПЕРЕЛІК спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА, для здобуття освітнього ступеня БАКАЛАВРА

Програми вступних випробувань для вступників на основі ОКР “Молодший спеціаліст”

Розклади фахових вступних випробувань, творчих конкурсів та консультацій для вступників на основі ОКР “Молодший спеціаліст”

План прийому абітурієнтів 2020 року
для здобуття освітнього ступеня “Бакалавр” на основі освітньо-кваліфікаційного рівня “Молодший спеціаліст” за скороченим терміном (станом на 14.08.2020)