Вiдповiдно до наказу Мiнiстерства освiти i науки України “Про внесения змiн до наказу Мiнiстерства освiти i науки України вiд 11 жовтня 2018 року № 1096” вiд 31.05.2019 р. № 760, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстиції України 18.06.2019 р. за № 634/33605, у зв’язку з внесенням змiн до Умов прийому на навчання до закладiв вищої освiти України в 2019 роцi, приймальною комісією університету внесено та затверджено зміни до Правил прийому Схiдноєвропейського нацiонального унiверситету iменi Лесi Українки у 2019 році.

Додаток-зміни