Навчально-науковий центр післядипломної освіти проводить підготовку бакалаврів на основі освітніх рівнів «бакалавр», «магістр» або освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за скороченим терміном навчання.

Вступники подають особисто: заяву; оригінал диплому про освіту і його копію; додаток до диплому та його копію; 4 кольорові фотокартки розміром 3х4 см; паспорт і його копію; копію військового квитка.

На 2019-2020 навчальний рік зарахування здійснюється за такими спеціальностями і на таких умовах:

Галузь знань Спеціальність Освітня програма Термін навчання  на   заочній формі Кваліфікація
01 Освіта 012 Дошкільна освіта Дошкільна освіта 1 рік 10 місяців Вихователь закладів дошкільної освіти, вихователь логопедичних груп
01 Освіта 013 Початкова освіта Початкова освіта 1 рік 10 місяців Вчитель початкової школи, організатор виховної роботи в початковій школі; Вчитель початкової школи з правом викладання англійської мови у початковій школі; Вчитель початкової школи з правом викладання інформатики в початковій школі
01 Освіта 016 Спеціальна освіта Корекційна психопедагогіка та логопедія 2 роки 10 місяців Учитель-дефектолог (дітей з інтелектуальними порушеннями), учитель логопед, вихователь дітей із порушеннями психофізичного розвитку; Асистент вчителя (вихователя) загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним та інтегрованим навчанням
01 Освіта 014 Середня освіта Українська мова та література. Світова література 1 рік 10 місяців Вчитель української мови, української та світової літератури
01 Освіта 014 Середня освіта Українська мова та література. Світова література 2 роки 5 місяців Учитель української та польської/англійської мов, української та зарубіжної літератури
01 Освіта 014 Середня освіта Польська мова 2 роки 5 місяців Учитель польської та англійської мов
01 Освіта 014 Середня освіта Англійська мова 2 роки 5 місяців Вчитель англійської мови і літератури та другої іноземної мови  (німецької/французької)
05 Соціальні  та поведінкові науки 053 Психологія Психологія 1 рік 10 місяців Бакалавр з психології. Психолог у системі освіти та реабілітації
05 Соціальні  та поведінкові науки 053 Психологія Практична психологія 1 рік 10 місяців Бакалавр з психології. Практичний психолог
07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування Облік і аудит 1 рік 5 місяців Бакалавр обліку і оподаткування

Адреса центру післядипломної освіти:  м. Луцьк, пр. Молоді, 8А

Ел. пошта: second-edu@eenu.edu.ua

Контактні телефони: (0332) 71-81-39, 71-30-89 (навчально-науковий центр післядипломної освіти), 24-84-31 (приймальна комісія).

Приймальна комісія