6.1. Вступники на основі повної загальної середньої освіти подають заяви: тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків; тільки у паперовій формі: − для реалізації права на вступ за співбесідою, за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки та/або квотою-1, квотою-2, квотою для іноземців відповідно до Умов прийому, цих Правил прийому; − для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти відповідно до Умов прийому, цих Правил прийому; − для реалізації права на першочергове зарахування відповідно до Умов прийому; − за наявності розбіжностей в даних вступника в Єдиній базі (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і в атестаті про повну загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання; − у разі подання іноземного документа про освіту; − у разі подання заяви іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають в Україні; − у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення; − у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів, якщо вступник не зареєстрував електронний кабінет раніше; − для реалізації права на нарахування додаткових балів, передбачених абзацом восьмим підпункту 1 пункту 8 розділу VІІ Умов прийому, цими Правилами прийому; − у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії закладу вищої освіти. Вступники, зазначені в абзаці четвертому цього пункту, можуть подавати заяви в електронній формі з наступним поданням документів, що підтверджують право на вступ за співбесідою, за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки та/або квотою-1, квотою-2, квотою для іноземців, які мають бути подані в строки прийому заяв, відповідно до Умов прийому, цих Правил прийому. Вступники можуть подати до семи заяв на місця державного та регіонального замовлення в фіксованих (закритих) та відкритих конкурсних пропозиціях не більше ніж з чотирьох спеціальностей. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.

6.7. Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто пред’являє оригінали:

− документа, що посвідчує особу;

− військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

− документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

− документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 або квотою-3 на основі повної загальної середньої освіти;

− чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Детально на сторінці.