Із 13 травня по 03 червня у консультаційному центрі при приймальній комісії СНУ імені Лесі Українки за адресою: просп. Волі, 13, ауд. 227 (другий поверх) відбувається реєстрація абітурієнтів на єдиний вступний іспит з іноземної мови для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальностями: 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство, 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа, 031 Релігієзнавство, 032 Історія та археологія, 033 Філософія, 034 Культурологія, 051 Економіка, 052 Політологія, 053 Психологія, 054 Соціологія, 061 Журналістика, 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 073 Менеджмент, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 122 Комп’ютерні науки, 124 Системний аналіз, 241 Готельно-ресторанна справа, 242 Туризм, 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, 292 Міжнародні економічні відносини, 081 Право (також на єдине фахове вступне випробування зі спеціальності «Право»).

Для тих, хто вступає на спеціальність, яка відрізняється від здобутої за освітнім ступенем бакалавра, передумовою реєстрації є здача додаткового фахового вступного випробування в ЗВО до 31 травня 2019 року.

Документи, які необхідні для реєстрації:

· документ, що посвідчує особу;

· ідентифікаційний код;

· диплом бакалавра з додатком;

· чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Підтвердженням реєстрації є екзаменаційний лист, виданий вступникові. Для кожного зареєстрованого учасника на сайті Українського центру оцінювання якості освіти буде створено інформаційну сторінку «Кабінет учасника ЄФВВ/ЄВІ».

Приймальна комісія