Приймальна комісія Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки повідомляє, що відповідно до п. 1 розділу XV Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році, затверджених Наказом Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2018 року № 1096 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 21 грудня 2018 року за № 1456/32908, Правила прийому до Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки в 2019 році будуть затверджені вченою радою університету до 05 лютого 2019 року та розміщені на веб-сайті СНУ імені Лесі Українки.

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ