Приймальна комісія Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки повідомляє, що 31 січня 2019 року вченою радою університету затверджено Правила прийому до Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки в 2019 році.

Правила прийому до Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки в 2019 році (зі змінами)

І. Загальні положення

ІІ. Прийом на навчання для здобуття вищої освіти

ІІІ. Джерела фінансування здобуття вищої освіти

IV. Обсяги прийому та обсяги державного (регіонального) замовлення

V. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

VI. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

VII. Конкурсний відбір, його організація та проведення

VIII. Спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти

IX. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування

X. Реалізація права вступників на обрання місця навчання

XI. Коригування списку рекомендованих до зарахування

XII. Переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти

XIII. Наказ про зарахування, додатковий конкурс, зарахування за рахунок цільового пільгового державного кредиту

XIV. Особливості прийому на навчання до закладів вищої освіти іноземців та осіб без громадянства

XV. Забезпечення відкритості та прозорості під час проведення прийому до закладів вищої освіти

Додаток до Правил прийому до Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки в 2019 році

ПЕРЕЛІК освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, яким надається особлива підтримка

ПЕРЕЛІК конкурсних предметів, творчих конкурсів для вступу на навчання для здобуття ОС бакалавра на ВІДКРИТІ ТА ЗАКРИТІ (ФІКСОВАНІ) конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти

ПЕРЕЛІК спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА, для здобуття освітнього ступеня БАКАЛАВРА

ПЕРЕЛІК спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра, для здобуття освітнього ступеню МАГІСТРА

ТАБЛИЦЯ переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200

Зміни до Правил прийому Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки в 2019 році

Зміни до Правил прийому Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки в 2019 році (від 19.09.2019)

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до аспірантури та докторантури Cхідноєвропейського національного університету імені Лесі Українки у 2019 році

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ