Програми творчих конкурсів та вступних випробувань для вступників на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня «БАКАЛАВР» (після школи)

Програма творчого конкурсу зі спеціальності 025 – “Музичне мистецтво”

Програма творчого конкурсу із загальної фізичної підготовки зі спеціальності 017 – “Фізична культура і спорт”

Програма творчого конкурсу із загальної фізичної підготовки зі спеціальності 251 – “Державна безпека”

Програма вступного випробування з біології

Програма вступного випробування з іноземної мови (англійська мова)

Програма вступного випробування з історії України

Програма вступного випробування з географії

Програма вступного випробування з математики

Програма творчого конкурсу з малюнку зі спеціальності 023 – «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»

Програма творчого конкурсу зі спеціальності 024 «Хореографія»

Програма вступного випробування з хімії для вступників на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня ОС «Бакалавр»

Програма вступного випробування з іноземної мови (німецької) для вступників на основі повної загальної середньої освіти для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр»

Програма вступного іспиту з української мови та літератури для вступників на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня «Бакалавр»

Програма вступного випробування з фізики для вступників на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня «Бакалавр»

Програма вступного випробування з французької мови для вступників на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня «Бакалавр»

Програми фахових вступних випробувань для вступників на основі ОКР «МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ» для здобуття ступеня «БАКАЛАВР»

Програма фахового вступного випробування з біології зі спеціальності 053 «Психологія» (освітньо-професійна програма «Психологія»)

Програма фахового вступного випробування з біології зі спеціальності 053 «Психологія» (освітньо-професійна програма – «Практична психологія»)

Програма фахового вступного випробування з біології зі спеціальності 014 «Середня освіта» (освітньо-професійна програма – «Середня освіта. Природничі науки»)

Програма фахового вступного випробування з біології зі спеціальності 014 «Середня освіта» (освітньо-професійна програма – «Середня освіта. Біологія, природознавство, здоров’я людини»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 091 «Біологія» (освітньо-професійна програма – «Біологія»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 091 «Біологія» (освітньо-професійна програма – «Лабораторна діагностика»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» (освітньо-професійна програма «Фізична терапія, ерготерапія»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 023 – «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» (освітня програма – «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»)

Програма фахового вступного випробування з української мови та літератури зі спеціальності 029 – «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (освітня програма – «Документаційне забезпечення управління та інформаційно-аналітична діяльність»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 032 «Історія та археологія» (освітня програма – Історія, європеїстика, археологія)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 032
«Історія та археологія» (освітня програма – «Історія, музеєзнавство, екскурсознавство»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» (освітня програма – «Геодезія та землеустрій»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 106 – «Географія» (освітня програма – «Географія»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 241 – «Готельно-ресторанна справа» (освітня програма – «Готельно-ресторанна справа»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 251 «Державна безпека» (освітня програма – «Державна безпека»)

Програма фахового вступного випробування з математики зі спеціальності 125 «Кібербезпека» (освітня програма – «Інформаційна безпека»)

Програма фахового вступного випробування з української мови та літератури зі спеціальності 061 – «Журналістика» (освітня програма – «Журналістика і соціальні комунікації»)

Програма фахового вступного випробування з української мови та літератури зі спеціальності 061 – «Журналістика» (освітня програма – «Видавнича справа та редагування»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 012 – «Дошкільна освіта» (освітня програма – «Дошкільна освіта»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 101 – «Екологія» (освітня програма – «Екологія»)

Програма фахового вступного випробування з лісового господарства зі спеціальності 205 – «Лісове господарство» (освітньо-професійна програма – «Лісове господарство»)

Програма фахового вступного випробування з садово-паркового господарства зі спеціальності 206 – «Садово-паркове господарство» (освітньо-професійна програма«Садово-паркове господарство»)

Програма фахового вступного випробування з англійської мови зі спеціальності 291 – «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» (освітня програма – «Європейська інтеграція»)

Програма фахового вступного випробування з економіки підприємства зі спеціальності 051 «Економіка» (освітньо-професійна програма – «Аналітична економіка»)

Програма фахового вступного випробування з англійської мови зі спеціальності 291 – «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» (освітня програма – «Міжнародні відносини»)

Програма фахового вступного випробування з англійської мови зі спеціальності 292 – «Міжнародні економічні відносини» (освітня програма – «Міжнародні економічні відносини»)

Програма фахового вступного випробування з англійської мови зі спеціальності 291 – «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» (освітня програма – «Міжнародна інформація та суспільні комунікації»)

Програма фахового вступного випробування з англійської мови зі спеціальності 292 – «Міжнародні економічні відносини» (освітня програма – «Міжнародний бізнес»)

Програма фахового вступного випробування з основ менеджменту зі спеціальності 073 – «Менеджмент» (освітня програма – «Менеджмент»)

Програма фахового вступного випробування з економіки підприємства зі спеціальності 071 – «Облік і оподаткування» (освітня програма – «Облік і аудит»)

Програма фахового вступного випробування з економіки підприємства зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (освітня програма – «Економіка підприємства»)

Програма фахового вступного випробування з економіки підприємства зі спеціальності 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування» (освітня програма – «Фінанси і кредит»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки» (освітня програма – «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 034 «Культурологія» (освітньо-професійна програма – «Культурологія»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 111 – «Математика» (освітня програма – «Математика»)

Програма фахового вступного випробування з фізики зі спеціальності 105 – «Прикладна фізика та наноматеріали» (освітньо-професійна програма – «Прикладна фізика та наноматеріали»)

Програма фахового вступного випробування з фізики зі спеціальності 014 – «Середня освіта (Фізика)» (освітньо-професійна програма – «Фізика»)

Програма фахового вступного випробування з фізики зі спеціальності 104 – «Фізика та астрономія» (освітньо-професійна програма – «Фізика та астрономія»)

Програма фахового вступного випробування з української мови та літератури зі спеціальності 014 – «Середня освіта (Українська мова і література)» (освітня програма – «Середня освіта. Українська мова та література. Світова література»)

Програма фахового вступного випробування з англійської мови зі спеціальності 014 – «Середня освіта» (освітня програма – «Англійська мова»)

Програма фахового вступного випробування з німецької мови зі спеціальності 014.02 – «Середня освіта. мова і література (німецька)» (освітня програма – «Середня освіта. німецька мова»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 025 – «Музичне мистецтво» (освітня програма – «Музичне мистецтво»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 027 «Музеєзнавство. Пам’яткознавство» (освітня програма «Музейний менеджмент, культурний туризм»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 103 «Науки про землю» (освітня програма – «Гідрологія»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 231 – «Соціальна робота» (освітня програма – «Організатор соціально-педагогічної діяльності в соціумі, соціальний педагог, педагог-організатор»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 052 «Політологія» (освітня програма – «Політологія та державне управління»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 013 – «Початкова освіта» (освітня програма – «Початкова освіта»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 081 «Право» (освітня програма – «Право»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 013 «Прикладна математика» (освітня програма – «Прикладна математика»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 014 – «Середня освіта (Інформатика)» (освітня програма – «Середня освіта. Інформатика»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 014 «Середня освіта» (освітня програма – «Історія, правознавство»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 014.06 «Середня освіта (Хімія)» (освітньо-професійна програма – «Середня освіта. Хімія»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 014.07 «Середня освіта (Географія)» (освітня програма – Середня освіта. Географія. Економіка освітня програма – «Географія. Економіка»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 014 – «Середня освіта (Математика)» (освітня програма – «Середня освіта. Математика освітня програма – Математика»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 014 – «Середня освіта (Фізична культура)» (освітня програма – «Фізична культура»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 231 – «Соціальна робота» (освітня програма – «Соціальна робота»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 054 «Соціологія» (освітня програма – «Соціальний аналіз. Консалтинг. Управління»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 054 «Соціологія» (освітня програма – «Соціологія»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 231 – «Соціальна робота», (освітня програма – «Соціальна педагогіка, соціально-виховна робота»)

Програма фахового вступного випробування з загальної педагогіки зі спеціальності 016 – «Спеціальна освіта» (освітня програма – «Спеціальна освіта (за нозологіями)»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 242 – «Туризм» (освітня програма – «Туризм»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 017 – «Фізична культура і спорт» (освітня програма – «Фізична культура і спорт»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 161 – «Хімічні технології та інженерія» (освітньо-професійна програма – «Хімічні технології та інженерія»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 102 «Хімія» (освітньо-професійна програма – «Хімія»)

Програма фахового вступного випробування з фармації за спеціальністю 226 – «Фармація, промислова фармація» для здобуття освітнього ступеня «Магістр» (освітня програма – «Фармація»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 024 «Хореографія» (освітня програма – «Хореографія»)