Програми фахових вступних іспитів для вступників на основі ступеня «Бакалавр», «Магістр», ОКР «Спеціаліст» для здобуття ступеня «Магістр»

Програма додаткового фахового вступного випробування з іноземної мови (іспанська)

Програма вступного іспиту з іноземної мови (англійської)  для немовних спеціальностей

Програма вступного іспиту з іноземної мови (німецької)  для немовних спеціальностей

Програма вступного іспиту з іноземної мови (французької) для немовних спеціальностей

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 035 – «Філологія» (освітня програма – «Прикладна лінгвістика. Переклад і комп’ютерна лінгвістика»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 091 «Біологія» (освітньо-професійна програма «Біологія»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 091 «Біологія» (освітньо-професійна програма «Лабораторна діагностика»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 091 «Біологія» (освітньо-професійна програма «Мікробіологія»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 014 «Середня освіта» (освітньо-професійна програма – «Біологія, природознавство, здоров’я людини»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 014 «Середня освіта» (освітня програма – «Середня освіта. Англійська мова»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 035 – «Філологія» (освітня програма – «Мова і література (англійська). Переклад»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 012 – «Дошкільна освіта» (освітня програма – «Дошкільна освіта»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 014 – «Середня освіта (Фізика)» (освітньо-професійна програма – «Фізика»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 014 – «Середня освіта (Фізична культура) (освітньо-професійна програма – «Фізична культура»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 014 – «Середня освіта (Українська мова і література)» (освітня програма – «Середня освіта. Українська мова та література. Світова література»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 017 – «Фізична культура і спорт» (освітня програма – «Фізична культура і спорт»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 023 – «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» (освітня програма – «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 029 – «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (освітня програма – «Інформаційна аналітика та адміністрування систем управління»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 032 – «Історія та археологія» (освітня програма – «Історія, європеїстика, археологія»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 032 – «Історія та археологія» (освітня програма – «Історія, суспільствознавство»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 027 – «Музеєзнавство, пам’яткознавство» (освітня програма – «Музеєзнавство, пам’яткознавство, культурний туризм»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 106 – «Географія» (освітня програма – «Економічна та соціальна географія»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 106 – «Географія» (освітня програма – «Фізична географія»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» (освітня програма – «Геодезія та землеустрій»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 241 – «Готельно-ресторанна справа» (освітня програма – «Готельно-ресторанна справа»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 101 «Екологія» (освітня програма – «Заповідна справа»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 101 «Екологія» (освітня програма – «Екологія»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 205 – «Лісове господарство» (освітньо-професійна програма – «Лісове господарство»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 206 – «Садово-паркове господарство» (освітньо-професійна програма – «Садово-паркове господарство»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки» (освітня програма – «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 034 «Культурологія» (освітньо-професійна програма – Культурологія)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 291 – «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» (освітньо-професійна програма – «Міжнародна інформація та суспільні комунікації»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 111 – «Математика» (освітня програма – «Математика»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 291 – «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» (освітньо-професійна програма – «Міжнародні відносини»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 291 – «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» (освітня програма – «Регіональні студії»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 292 – «Міжнародні економічні відносини» (освітньо-професійна програма – «Міжнародні економічні відносини»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 073 – «Менеджмент» (освітньо-професійна програма – «Управління проектами»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 025 – «Музичне мистецтво» (освітня програма – «Музичне мистецтво»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 103 – «Науки про землю» (освітня програма – «Гідрологія»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 011 – «Освітні, педагогічні науки» (освітня програма – «Освітні, педагогічні технології»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 035 – «Філологія» (освітня програма – «Мова та література (польська). Переклад)»

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 035 – «Філологія» (освітня програма – «Українська мова та література. Світова література)»

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 035 – «Філологія» (освітня програма – «Мова і література (французька). Переклад»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 035 – «Філологія» (освітня програма – «Мова і література (німецька). Переклад»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 051 – «Економіка» (освітньо-професійна програма – «Економіка довкілля і природних ресурсів»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 052 – «Політологія» (освітня програма – «Політологія»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 013 – «Початкова освіта» (Освітня програма – «Початкова освіта»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності − 081 «Право»  (освітня програма «Право»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 053 – «Психологія» (освітня програма – «Практична психологія (психологічне консультування та психотерапія»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 053 – «Психологія» (освітня програма – «Психологія»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 281 – «Публічне управління та адміністрування» (освітня програма – «Державна служба»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 031 – «Релігієзнавство» (освітня програма – «Релігієзнавство, міжконфесійні відносини»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 014.07 «Середня освіта (Географія)» (освітня програма – Середня освіта (Географія. Економіка))

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 014 – «Середня освіта (Інформатика)» (освітня програма – «Інформатика»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 014 – «Середня освіта (Історія)» (освітня програма – «Середня освіта. Історія, правознавство»)

Програма додаткового фахового вступного випробування зі спеціальності 014 – «Середня освіта», 014.05 «Середня освіта (Біологія)», освітня програма «Середня освіта. Біологія»

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 014 – «Середня освіта (Математика)» (освітня програма – «Середня освіта. Математика»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 054 – «Соціологія» (освітня програма – «Соціологія»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 231 – «Соціальна робота» (освітня програма – «Соціальна робота»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 061 – «Журналістика» (освітня програма – «Журналістика і соціальні комунікації»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 071 – «Облік і оподаткування» (освітня програма – «Облік і аудит»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 071 – «Облік і оподаткування» (освітня програма – «Оподаткування»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування» (освітня програма – «Фінанси і кредит»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 073 – «Менеджмент» (освітня програма – «Менеджмент бізнес-структур»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 073 – «Менеджмент» (освітня програма – «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 073 – «Менеджмент» (освітня програма – «Управління фінансово-економічною безпекою»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 076 – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (освітня програма – «Економіка підприємства»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 242 – «Туризм» (освітня програма – «Туризм»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 227 – «Фізична терапія, ерготерапія» (Освітня програма – «Фізична терапія»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 104 – «Фізика та астрономія» (освітньо-професійна програма – «Фізика та астрономія»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 105 – «Прикладна фізика та наноматеріали» (освітньо-професійна програма – «Прикладна фізика»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 033 – «Філософія» (освітня програма – «Філософія, суспільна аналітика»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 102 «Хімія» (освітньо- професійна програма – «Хімія»)