Географічний факультет 

Спеціальність: 103 Науки про землю

Освітня програма: Гідрологія (денна форма здобуття освіти)

Освітня програма: Гідрологія (заочна форма здобуття освіти)

Спеціальність: 106 Географія

Освітня програма: Фізична географія (денна форма здобуття освіти)

Освітня програма: Фізична географія (заочна форма здобуття освіти)

Освітня програма: Економічна та соціальна географія (денна форма здобуття освіти)

Освітня програма: Економічна та соціальна географія (заочна форма здобуття освіти)

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій

Освітня програма: Геодезія та землеустрій (денна форма здобуття освіти)

Освітня програма: Геодезія та землеустрій (заочна форма здобуття освіти)

Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа

Освітня програма: Готельно-ресторанна справа (денна форма здобуття освіти)

Спеціальність: 242 Туризм

Освітня програма: Туризм (денна форма здобуття освіти)

 Медико-біологічний факультет 

Спеціальність: 091 Біологія

Освітня програма: Біологія (денна форма здобуття освіти)

Освітня програма: Біологія (заочна форма здобуття освіти)

Освітня програма: Лабораторна діагностика (денна форма здобуття освіти)

Освітня програма: Лабораторна діагностика (заочна форма здобуття освіти)

 Навчально-науковий фізико-технологічний інститут 

Спеціальність: 104 Фізика та астрономія

Освітня програма: Фізика та астрономія (денна форма здобуття освіти)

Спеціальність: 105 Прикладна фізика та наноматеріали

Освітня програма: Прикладна фізика (денна форма здобуття освіти)

 Факультет економіки та управління 

Спеціальність: 051 Економіка

Освітня програма: Економіка довкілля і природних ресурсів (денна форма здобуття освіти)

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування

Освітня програма: Облік і аудит (денна форма здобуття освіти)

Освітня програма: Облік і аудит (заочна форма здобуття освіти)

Освітня програма: Оподаткування (денна форма здобуття освіти)

Освітня програма: Оподаткування (заочна форма здобуття освіти)

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Освітня програма: Фінанси і кредит (денна форма здобуття освіти)

Освітня програма: Фінанси і кредит (заочна форма здобуття освіти)

Спеціальність: 073 Менеджмент

Освітня програма: Менеджмент (денна форма здобуття освіти)

Освітня програма: Менеджмент (заочна форма здобуття освіти)

Освітня програма: Менеджмент та правове забезпечення бізнесу (денна форма здобуття освіти)

Освітня програма: Менеджмент та правове забезпечення бізнесу (заочна форма здобуття освіти)

Освітня програма: Управління фінансово-економічною безпекою (денна форма навчання)

Освітня програма: Управління фінансово-економічною безпекою (заочна форма навчання)

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Освітня програма: Економіка підприємства (денна форма здобуття освіти)

Освітня програма: Економіка підприємства (заочна форма здобуття освіти)

 Факультет іноземної філології 

Спеціальність: 035 Філологія

Освітня програма: Мова і література (англійська). Переклад (денна форма здобуття освіти)

Освітня програма: Мова і література (англійська). Переклад (заочна форма здобуття освіти)

Освітня програма: Мова і література (німецька). Переклад (денна форма здобуття освіти)

Освітня програма: Прикладна лінгвістика. Переклад і комп’ютерна лінгвістика (денна форма здобуття освіти)

Освітня програма: Прикладна лінгвістика. Переклад і комп’ютерна лінгвістика (заочна форма здобуття освіти)

Освітня програма: Мова і література (французька). Переклад (денна форма здобуття освіти)

 Факультет інформаційних технологій і математики 

Спеціальність: 111 Математика

Освітня програма: Математика (денна форма здобуття освіти)

Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки

Освітня програма: Комп’ютерні науки та інформаційні технології (денна форма здобуття освіти)

 Факультет історії, політології та національної безпеки 

Спеціальність: 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство

Освітня програма: Музеєзнавство, пам’яткознавство, культурний туризм (денна форма здобуття освіти)

Спеціальність: 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Освітня програма: Інформаційна аналітика та адміністрування систем управління (денна форма здобуття освіти)

Спеціальність: 031 Релігієзнавство

Освітня програма: Релігієзнавство, міжконфесійні відносини (денна форма здобуття освіти)

Спеціальність: 032 Історія та археологія

Освітня програма: Історія, європеїстика, археологія (денна форма здобуття освіти)

Освітня програма: Історія, європеїстика, археологія (заочна форма здобуття освіти) 

Спеціальність: 033 Філософія

Освітня програма: Філософія, суспільна аналітика (денна форма здобуття освіти)

Спеціальність: 052 Політологія

Освітня програма: Політологія (денна форма здобуття освіти)

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування

Освітня програма: Державна служба (денна форма здобуття освіти)

Освітня програма: Державна служба (заочна форма здобуття освіти)

 Факультет культури і мистецтв 

Спеціальність: 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Освітня програма: Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (денна форма здобуття освіти)

Освітня програма: Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (заочна форма здобуття освіти)

Спеціальність: 034 Культурологія

Освітня програма: Культурологія (денна форма здобуття освіти)

 Факультет міжнародних відносин 

Спеціальність: 073 Менеджмент

Освітня програма: Управління проектами (денна форма здобуття освіти)

Спеціальність: 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Освітня програма: Міжнародні відносини (денна форма здобуття освіти)

Освітня програма: Міжнародна інформація та суспільні комунікації (денна форма здобуття освіти)

Освітня програма: Регіональні студії (денна форма здобуття освіти)

Спеціальність: 292 Міжнародні економічні відносини

Освітня програма: Міжнародні економічні відносини (денна форма здобуття освіти)

 Факультет педагогічної освіти та соціальної роботи 

Спеціальність: 231 Соціальна робота

Освітня програма: Соціальна робота (денна форма здобуття освіти)

Освітня програма: Соціальна робота (заочна форма здобуття освіти)

 Факультет психології та соціології 

Спеціальність: 053 Психологія

Освітня програма: Психологія (денна форма здобуття освіти)

Освітня програма: Психологія (заочна форма здобуття освіти)

Освітня програма: Практична психологія (психологічне консультування та психотерапія) (денна форма здобуття освіти)

Спеціальність: 054 Соціологія

Освітня програма: Соціологія (денна форма здобуття освіти)

 Факультет фізичної культури, спорту та здоров’я 

Спеціальність: 227 Фізична терапія, ерготерапія

Освітня програма: Фізична терапія (денна форма здобуття освіти)

Освітня програма: Фізична терапія (заочна форма здобуття освіти)

 Факультет філології та журналістики 

Спеціальність: 035 Філологія

Освітня програма: Українська мова та література. Світова література (денна форма здобуття освіти)

Освітня програма: Українська мова та література. Світова література (заочна форма здобуття освіти)

Освітня програма: Мова та література (польська). Переклад (денна форма здобуття освіти)

Освітня програма: Мова та література (польська). Переклад (заочна форма здобуття освіти)

Спеціальність: 061 Журналістика

Освітня програма: Журналістика і соціальні комунікації (денна форма здобуття освіти)

 Факультет хімії, екології та фармації 

Спеціальність: 101 Екологія

Освітня програма: Екологія (денна форма здобуття освіти)

Освітня програма: Заповідна справа (денна форма здобуття освіти)

Спеціальність: 102 Хімія

Освітня програма: Хімія (денна форма здобуття освіти)

 Юридичний факультет 

Спеціальність: 081 Право

Освітня програма: Право (денна форма здобуття освіти)

Освітня програма: Право (заочна форма здобуття освіти)