Рейтингові списки вступників до СНУ імені Лесі Українки на основі  здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на денну та заочну форми навчання.

Юридичний факультет

081 Право (денна форма навчання, н. т., 3 к.)

081 Право (денна форма навчання, ск. т., 1 к.)

081 Право (заочна форма навчання, н. т., 3 к.)

Хімічний факультет

226 Фармація, промислова фармація (денна форма навчання)

101 Екологія (денна форма навчання)

Факультет іноземної філології

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) (денна форма навчання)

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) (заочна форма навчання)

014 Середня освіта (Мова і література (німецька)) (заочна форма навчання)

Факультет психології та соціології

053 Психологія (денна форма навчання)

053 Психологія (заочна форма навчання)

053 Психологія. Практична психологія (денна форма навчання)

Факультет міжнародних відносин

292 Міжнародні економічні відносини (Міжнародний бізнес) (денна форма навчання)

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (Міжнародні інформація та суспільні комунікації) (денна форма навчання)

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (Європейська інтеграція) (заочна форма навчання)

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (Міжнародні відносини) (денна форма навчання)

Факультет філології та журналістики

014 Середня освіта (Українська мова і література. Світова література) (денна форма навчання)

014 Середня освіта (Українська мова і література. Світова література) (заочна форма навчання)

061 Журналістика (Журналістика і соціальні комунікації) (денна форма навчання)

Факультет педагогічної освіти та соціальної роботи

013 Початкова освіта (денна форма навчання)

013 Початкова освіта (заочна форма навчання)

016 Спеціальна освіта (Спеціальна освіта (за нозологіями)) (денна форма навчання)

012 Дошкільна освіта (денна форма навчання)

012 Дошкільна освіта (заочна форма навчання)

231 Соціальна робота (Організатор соціально-педагогічної діяльності в соціумі, соціальний педагог, педагог-організатор) (денна форма навчання)

231 Соціальна робота (денна форма навчання)

Географічний факультет

193 Геодезія та землеустрій (денна форма навчання)

014 Середня освіта. Географія. Економіка (денна форма навчання)

241 Готельно-ресторанна справа (денна форма навчання)

241 Готельно-ресторанна справа (заочна форма навчання)

Факультет історії, політології та національної безпеки

251 Державна безпека (денна форма навчання)

051 Політологія (Політологія та державне управління) (заочна форма навчання)

125 Кібербезпека (Інформаційна безпека) (денна форма навчання)

014 Середня освіта. Історія, правознавство (денна форма навчання)

014 Середня освіта. Історія, правознавство (заочна форма навчання)

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (Документаційне забезпечення управління та інформаційно-аналітична діяльність) (денна форма навчання)

Факультет економіки та управління

071 Облік і оподаткування. Облік і аудит (денна форма навчання)

071 Облік і оподаткування. Облік і аудит (заочна форма навчання)

072 Фінанси, банківська справа та страхування. Фінанси і кредит (денна форма навчання)

072 Фінанси, банківська справа та страхування. Фінанси і кредит (заочна форма навчання)

073 Менеджмент (денна форма навчання)

073 Менеджмент (заочна форма навчання)

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Економіка підприємства (денна форма навчання)

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Економіка підприємства (заочна форма навчання)

Факультет фізичної культури, спорту та здоров’я

227 Фізична терапія, ерготерапія  (денна форма навчання)

017 Фізична культура і спорт (денна форма навчання)

017 Фізична культура і спорт (денна форма навчання)

014 Середня освіта. Фізична культура (денна форма навчання)

014 Середня освіта. Фізична культура (заочна форма навчання)

Факультет культури і мистецтв

 034 Культурологія (денна форма навчання)

025 Музичне мистецтво (денна форма навчання)

025 Музичне мистецтво (заочна форма навчання)

024 Хореографія (денна форма навчання)

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 

(денна форма навчання)

Біологічний факультет

091 Біологія (денна форма навчання)

091 Біологія (заочна форма навчання)

014 Середня освіта. Біологія, природознавство, здоров’я людини (денна форма навчання)

014 Середня освіта. Природничі науки (заочна форма навчання)

091 Біологія. Лабораторна діагностика  (денна форма навчання)

091 Біологія. Лабораторна діагностика  (заочна форма навчання)

205 Лісове господарство (денна форма навчання)

206 Садово-паркове господарство (денна форма навчання)

206 Садово-паркове господарство (заочна форма навчання)

Факультет інформаційних систем, фізики та математики

104 Фізика та астрономія (денна форма навчання)

122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології (денна форма навчання)

014 Середня освіта. Математика (денна форма навчання)

111 Математика (денна форма навчання)

113 Прикладна математика (денна форма навчання)

014 Середня освіта. Інформатика (денна форма навчання)