Географічний факультет 

Спеціальність: 014 Середня освіта

Освітня програма: Середня освіта. Географія. Економіка (денна форма здобуття освіти)

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій

Освітня програма: Геодезія та землеустрій (денна форма здобуття освіти)

Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа

Освітня програма: Готельно-ресторанна справа (денна форма здобуття освіти)

 Медико-біологічний факультет 

Спеціальність: 014 Середня освіта

Освітня програма: Середня освіта. Біологія, природознавство, здоров’я людини (денна форма здобуття освіти)

Освітня програма: Природничі науки (денна форма здобуття освіти)

Освітня програма: Природничі науки (заочна форма здобуття освіти)

Спеціальність: 091 Біологія

Освітня програма: Біологія (денна форма здобуття освіти)

Освітня програма: Лабораторна діагностика (денна форма здобуття освіти)

Освітня програма: Лабораторна діагностика (заочна форма здобуття освіти)

Спеціальність: 205 Лісове господарство

Освітня програма: Лісове господарство (денна форма здобуття освіти)

Освітня програма: Лісове господарство (заочна форма здобуття освіти)

Спеціальність: 222 Медицина

Освітня програма: Медицина (денна форма здобуття освіти)

  Факультет економіки та управління 

Спеціальність: 051 Економіка

Освітня програма: Аналітична економіка (денна форма здобуття освіти)

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування

Освітня програма: Облік і аудит (денна форма здобуття освіти)

Освітня програма: Облік і аудит (заочна форма здобуття освіти)

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Освітня програма: Фінанси і кредит (денна форма здобуття освіти)

Освітня програма: Фінанси і кредит (заочна форма здобуття освіти)

Спеціальність: 073 Менеджмент

Освітня програма: Менеджмент (денна форма здобуття освіти)

Освітня програма: Менеджмент (заочна форма здобуття освіти)

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Освітня програма: Економіка підприємства (денна форма здобуття освіти)

 Факультет іноземної філології 

Спеціальність: 014 Середня освіта

Освітня програма: Середня освіта. Англійська мова (денна форма здобуття освіти)

Освітня програма: Середня освіта. Англійська мова (заочна форма здобуття освіти)

 Факультет інформаційних технологій і математики 

Спеціальність: 014 Середня освіта

Освітня програма: Середня освіта. Інформатика (денна форма здобуття освіти)

Освітня програма: Середня освіта. Математика (денна форма здобуття освіти)

Освітня програма: Середня освіта. Математика (денна форма здобуття освіти)

Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки

Освітня програма: Комп’ютерні науки та інформаційні технології (денна форма здобуття освіти)

Освітня програма: Комп’ютерні науки та інформаційні технології (денна форма здобуття освіти)

 Факультет історії, політології та національної безпеки 

Спеціальність: 014 Середня освіта

Освітня програма: Середня освіта. Історія, правознавство (денна форма здобуття освіти)

Освітня програма: Середня освіта. Історія, правознавство (заочна форма здобуття освіти)

Спеціальність: 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Освітня програма: Інформаційна аналітика та адміністрування систем управління (денна форма здобуття освіти)

Спеціальність: 251 Державна безпека

Освітня програма: Державна безпека (денна форма здобуття освіти)

 Факультет культури і мистецтв 

Спеціальність: 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Освітня програма: Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (денна форма здобуття освіти)

Спеціальність: 024 Хореографія

Освітня програма: Хореографія (денна форма здобуття освіти)

Спеціальність: 025 Музичне мистецтво

Освітня програма: Музичне мистецтво (денна форма здобуття освіти)

Освітня програма: Музичне мистецтво (заочна форма здобуття освіти)

Спеціальність: 034 Культурологія

Освітня програма: Культурологія (денна форма здобуття освіти)

 Факультет міжнародних відносин 

Спеціальність: 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Освітня програма: Міжнародні відносини (денна форма здобуття освіти)

Освітня програма: Міжнародна інформація та суспільні комунікації (денна форма здобуття освіти)

Спеціальність: 292 Міжнародні економічні відносини

Освітня програма: Міжнародні економічні відносини (денна форма здобуття освіти)

Освітня програма: Міжнародний бізнес (денна форма здобуття освіти)

 Факультет педагогічної освіти та соціальної роботи 

Спеціальність: 012 Дошкільна освіта

Освітня програма: Дошкільна освіта (денна форма здобуття освіти)

Освітня програма: Дошкільна освіта (заочна форма здобуття освіти)

Спеціальність: 013 Початкова освіта

Освітня програма: Початкова освіта (денна форма здобуття освіти)

Освітня програма: Початкова освіта (заочна форма здобуття освіти)

Спеціальність: 016 Спеціальна освіта

Освітня програма: Корекційна психопедагогіка та логопедія (денна форма здобуття освіти)

Спеціальність: 231 Соціальна робота

Освітня програма: Соціальна робота (заочна форма здобуття освіти)

 Факультет психології та соціології 

Спеціальність: 053 Психологія

Освітня програма: Психологія (денна форма здобуття освіти)

Освітня програма: Психологія (заочна форма здобуття освіти)

Освітня програма: Практична психологія (психологічне консультування та психотерапія) (денна форма здобуття освіти)

Спеціальність: 054 Соціологія

Освітня програма: Соціологія (денна форма здобуття освіти)

 Факультет фізичної культури, спорту та здоров’я 

Спеціальність: 014 Середня освіта

Освітня програма: Середня освіта. Фізична культура (заочна форма здобуття освіти)

Спеціальність: 017 Фізична культура і спорт

Освітня програма: Фізична культура і спорт (денна форма здобуття освіти)

Спеціальність: 227 Фізична терапія, ерготерапія

Освітня програма: Фізична терапія (денна форма здобуття освіти)

 Факультет філології та журналістики 

Спеціальність: 014 Середня освіта

Освітня програма: Середня освіта. Українська мова та література. Світова література (денна форма здобуття освіти)

Спеціальність: 061 Журналістика

Освітня програма: Журналістика і соціальні комунікації (денна форма здобуття освіти)

 Факультет хімії, екології та фармації 

Спеціальність: 226 Фармація, промислова фармація

Освітня програма: Фармація (денна форма здобуття освіти)

 Юридичний факультет 

Спеціальність: 081 Право

Освітня програма: Право (денна форма здобуття освіти)

Освітня програма: Право (заочна форма здобуття освіти)