Списки вступників, які рекомендовані до зарахування за державним замовленням до СНУ імені Лесі Українки на основі  здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на денну та заочну форми навчання.

Факультет іноземної філології

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) (денна форма навчання)

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) (заочна форма навчання)

014 Середня освіта (Мова і література (німецька)) (заочна форма навчання)

Факультет філології та журналістики

014 Середня освіта (Українська мова і література. Світова література) (денна форма навчання)

Факультет педагогічної освіти та соціальної роботи

013 Початкова освіта (заочна форма навчання)

012 Дошкільна освіта (заочна форма навчання)

Географічний факультет

014 Середня освіта. Географія. Економіка (денна форма навчання)

Факультет історії, політології та національної безпеки

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (Документаційне забезпечення управління та інформаційно-аналітична діяльність) (денна форма навчання)

Факультет економіки та управління

071 Облік і оподаткування. Облік і аудит (денна форма навчання)

072 Фінанси, банківська справа та страхування. Фінанси і кредит (денна форма навчання)

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Економіка підприємства (денна форма навчання)

Факультет фізичної культури, спорту та здоров’я

017 Фізична культура і спорт (денна форма навчання)

014 Середня освіта. Фізична культура (заочна форма навчання)

Факультет культури і мистецтв

 025 Музичне мистецтво (денна форма навчання)

Біологічний факультет

014 Середня освіта. Природничі науки (заочна форма навчання)

205 Лісове господарство (заочна форма навчання)