Списки абітурієнтів, які вступають на основі повної загальної середньої освіти та рекомендовані до зарахування за державним замовленням на денну та заочну форми навчання. 

Для здобуття освітнього ступеня магістр

(226) ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ

Освітня програма: Фармація

Для здобуття освітнього ступеня бакалавр

(012) ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

Освітня програма: Дошкільна освіта

(013) ПОЧАТКОВА ОСВІТА

Освітня програма: Початкова освіта

(014) СЕРЕДНЯ ОСВІТА

Освітня програма: Середня освіта. Українська мова та література. Світова література

Освітня програма: Англійська мова (денна форма навчання)

Освітня програма: Англійська мова (заочна форма навчання)

Освітня програма: Середня освіта. Польська мова

Освітня програма: Середня освіта. Німецька мова

Освітня програма: Середня освіта. Історія, правознавство (денна форма навчання)

Освітня програма: Середня освіта. Історія, правознавство (заочна форма навчання)

Освітня програма: Середня освіта. Математика

Освітня програма: Середня освіта. Хімія

Освітня програма: Середня освіта. Географія. Економіка (денна форма навчання)

Освітня програма: Середня освіта. Географія. Економіка (заочна форма навчання)

Освітня програма: Середня освіта. Фізика

Освітня програма: Середня освіта. Інформатика

Освітня програма: Середня освіта. Фізична культура (денна форма навчання)

Освітня програма: Середня освіта. Фізична культура (заочна форма навчання)

Освітня програма: Середня освіта. Біологія, природознавство, здоров’я людини

Освітня програма: Середня освіта. Природничі науки

 

(016) СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА

Освітня програма: Корекційна психопедагогіка та логопедія

(017) ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

Освітня програма: Фізична культура і спорт

(023) ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО, ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО, РЕСТАВРАЦІЯ

Освітня програма: Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

(024) ХОРЕОГРАФІЯ

Освітня програма: Хореографія

(025) МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО

Освітня програма: Музичне мистецтво

(027) МУЗЕЄЗНАВСТВО, ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВО

Освітня програма: Музейний менеджмент, культурний туризм

(029) ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА

Освітня програма: Документаційне забезпечення управління та інформаційно-аналітична діяльність

(032) ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ

Освітня програма: Історія, європеїстика, археологія

Освітня програма: Історія, музеєзнавство, екскурсознавство

(034) КУЛЬТУРОЛОГІЯ

Освітня програма: Культурологія

 

(035) ФІЛОЛОГІЯ

Освітня програма: Українська мова та література. Світова література

Освітня програма: Прикладна лінгвістика. Переклад і комп’ютерна лінгвістика (денна форма навчання)

Освітня програма: Мова та література (польська). Переклад

Освітня програма: Мова і література (англійська). Переклад. (денна форма навчання)

Освітня програма: Мова і література (англійська). Переклад. (заочна форма навчання)

Освітня програма: Мова і література (німецька). Переклад

Освітня програма: Мова і література (французька). Переклад

(051) ЕКОНОМІКА

Освітня програма: Аналітична економіка

(053) ПСИХОЛОГІЯ

Освітня програма: Практична психологія

Освітня програма: Психологія 

(061) ЖУРНАЛІСТИКА

Освітня програма: Журналістика і міжкультурна комунікація

(071) ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

Освітня програма: Облік і аудит (денна форма навчання)

Освітня програма: Облік і аудит (заочна форма навчання)

(072) ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Освітня програма: Фінанси і кредит (денна форма навчання)

Освітня програма: Фінанси і кредит (заочна форма навчання)

(073) МЕНЕДЖМЕНТ

Освітня програма: Менеджмент (денна форма навчання)

Освітня програма: Менеджмент (заочна форма навчання)

(076) ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Освітня програма: Бізнес-економіка (денна форма навчання)

Освітня програма: Бізнес-економіка (заочна форма навчання)

(081) ПРАВО

Освітня програма: Право 

 

(091) БІОЛОГІЯ

Освітня програма: Біологія 

 

(101) ЕКОЛОГІЯ

Освітня програма: Екологія 

 

(102) ХІМІЯ

Освітня програма: Хімія

(103) НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ

Освітня програма: Гідрологія

(104) ФІЗИКА ТА АСТРОНОМІЯ

Освітня програма: Фізика та астрономія

(105) ПРИКЛАДНА ФІЗИКА ТА НАНОМАТЕРІАЛИ

Освітня програма: Прикладна фізика та наноматеріали

(106) ГЕОГРАФІЯ

Освітня програма: Географія

(111) МАТЕМАТИКА

Освітня програма: Математика

(113) ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА

Освітня програма: Прикладна математика

(122) КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ

Освітня програма: Комп’ютерні науки та інформаційні технології

(125) КІБЕРБЕЗПЕКА

Освітня програма: Інформаційна безпека

(161) ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНЖЕНЕРІЯ

Освітня програма: Хімічні технології та інженерія

(193) ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ

Освітня програма: Геодезія та землеустрій

(205) ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Освітня програма: Лісове господарство

(206) САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Освітня програма: Садово-паркове господарство

(227) ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ

Освітня програма: Фізична терапія, ерготерапія

(231) СОЦІАЛЬНА РОБОТА

Освітня програма: Соціальна педагогіка, соціально-виховна робота

(241) ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА

Освітня програма: Готельно-ресторанна справа

(242) ТУРИЗМ

Освітня програма: Туризм

(291) МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ, СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ

Освітня програма: Міжнародні відносини