ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ПІСЛЯ ШКОЛИ

РОЗКЛАД
сесій творчих конкурсів та консультацій
для вступників 2020 року (на місця державного та регіонального замовлень) для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти

РОЗКЛАД
співбесід для вступників 2020 року (на місця державного та регіонального замовлень) для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, які мають право вступати за результатами співбесід

РОЗКЛАД
тестування для вступників 2020 року (на місця державного та регіонального замовлень) для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, які мають право вступати за результатами вступного іспиту

РОЗКЛАД
додаткових сесій творчих конкурсів та консультацій
для вступників 2020 року (які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб) для  здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти

ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА ОСНОВІ ОКР “МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ”

РОЗКЛАД
сесій творчих конкурсів та консультацій
для вступників 2020 року, що вступають для здобуття ступеня “Бакалавр” на основі ОКР “Молодший спеціаліст”

РОЗКЛАД фахових вступних випробувань для вступників 2020 року для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного молодшого спеціаліста за денною та заочною формами здобуття освіти

ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО МАГІСТРАТУРИ

РОЗКЛАД
сесій творчих конкурсів та консультацій
для вступників 2020 року, що вступають для здобуття освітнього ступеня “Магістр” на основі освітнього ступеня “Бакалавр” та ОКР “Спеціаліст”

РОЗКЛАД
фахових вступних випробувань для вступників 2020 року
для здобуття освітнього ступеня магістра за всіма спеціальностями
(крім спеціальностей галузей знань 01 «Освіта/Педагогіка», 20 «Аграрні науки та продовольство»,
спеціальностей 081 «Право» та 025 «Музичне мистецтво»),
а також за усіма міждисциплінарними освітньо-науковими на основі здобутого ступеня вищої освіти
(бакалавра, магістра) або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста
за денною та заочною формами здобуття освіти:
ТІ, ЩО ПОДАЛИ ЗАЯВИ 3 18 ПО 22 СЕРПНЯ

РОЗКЛАД
фахових вступних випробувань для вступників 2020 року
для здобуття освітнього ступеня магістра за всіма спеціальностями
(крім спеціальностей галузей знань 01 «Освіта/Педагогіка», 20 «Аграрні науки та продовольство»,
спеціальностей 081 «Право» та 025 «Музичне мистецтво»),
а також за усіма міждисциплінарними освітньо-науковими на основі здобутого ступеня вищої освіти
(бакалавра, магістра) або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста
за денною та заочною формами здобуття освіти:
ТІ, ЩО ПОДАЛИ ЗАЯВИ 3 5 ПО 17 СЕРПНЯ

РОЗКЛАД фахових вступних випробувань та вступних іспитів з іноземної мови для вступників 2020 року для здобуття ступеня магістра за всіма формами здобуття освіти
за спеціальностями галузей 01 «Освіта/Педагогіка», 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 025 «Музичне мистецтво»,
на основі здобутого ступеня вищої освіти (бакалавра, магістра) або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста,
за денною та заочною формами здобуття освіти, крім спеціальності 081 «Право»