Розклад фахових вступних випробувань для вступників 2019 року для здобуття освітнього ступеня “Магістр” за спеціальностями 027 “Музеєзнавство, пам’яткознавство”, 028 “Менеджмент соціокультурної діяльності”, 029 “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа” галузі знань 02 “Культура і мистецтво”, спеціальностями галузей знань 03 “Гуманітарні науки” (крім спеціальності 035 “Філологія”), 05 “Соціальні та поведінкові науки”, 06 “Журналістика”, 07 “Управління та адміністрування”, 08 “Право”, 12 “Інформаційні технології”, 24 “Сфера обслуговування”, 28 “Публічне управління та адміністрування”, 29 “Міжнародні відносини” за денною та заочною формами навчання.

Розклад фахових вступних випробувань для вступників 2019 року для здобуття освітнього ступеня “Магістр” крім спеціальностей 027 “Музеєзнавство, пам’яткознавство”, 028 “Менеджмент соціокультурної діяльності”, 029 “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа” галузі знань 02 “Культура і мистецтво”, спеціальностями галузей знань 03 “Гуманітарні науки” (крім спеціальності 035 “Філологія”), спеціальностей галузей знань 05 “Соціальні та поведінкові науки”, 06 “Журналістика”, 07 “Управління та адміністрування”, 08 “Право”, 12 “Інформаційні технології”, 24 “Сфера обслуговування”, 28 “Публічне управління та адміністрування”, 29 “Міжнародні відносини” на основі здобутого ступеня вищої освіти або ОКР “Спеціаліста”, а також для вступу осіб, які здобули ступінь магістра (ОКР “Спеціаліста”), на навчання для здобуття ступеня магістра за всіма формами здобуття освіти, крім спеціальностей 081 “Право” та 293 “Міжнародне право”, за кошти фізичних та / або юридичних осіб.

Розклад тестування для вступників 2019 року для здобуття освітнього ступеня “Магістр” на базі повної загальної середньої освіти, які мають право вступати за результатами вступного іспиту.