РОЗКЛАД
сесій творчих конкурсів та консультацій
для вступників 2020 року, що вступають для здобуття освітнього ступеня “Магістр” на основі освітнього ступеня “Бакалавр” та ОКР “Спеціаліст”

РОЗКЛАД
фахових вступних випробувань для вступників 2020 року
для здобуття освітнього ступеня магістра за всіма спеціальностями
(крім спеціальностей галузей знань 01 «Освіта/Педагогіка», 20 «Аграрні науки та продовольство»,
спеціальностей 081 «Право» та 025 «Музичне мистецтво»),
а також за усіма міждисциплінарними освітньо-науковими на основі здобутого ступеня вищої освіти
(бакалавра, магістра) або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста
за денною та заочною формами здобуття освіти:
ТІ, ЩО ПОДАЛИ ЗАЯВИ 3 18 ПО 22 СЕРПНЯ

РОЗКЛАД
фахових вступних випробувань для вступників 2020 року
для здобуття освітнього ступеня магістра за всіма спеціальностями
(крім спеціальностей галузей знань 01 «Освіта/Педагогіка», 20 «Аграрні науки та продовольство»,
спеціальностей 081 «Право» та 025 «Музичне мистецтво»),
а також за усіма міждисциплінарними освітньо-науковими на основі здобутого ступеня вищої освіти
(бакалавра, магістра) або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста
за денною та заочною формами здобуття освіти:
ТІ, ЩО ПОДАЛИ ЗАЯВИ 3 5 ПО 17 СЕРПНЯ

РОЗКЛАД фахових вступних випробувань та вступних іспитів з іноземної мови для вступників 2020 року для здобуття ступеня магістра за всіма формами здобуття освіти
за спеціальностями галузей 01 «Освіта/Педагогіка», 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 025 «Музичне мистецтво»,
на основі здобутого ступеня вищої освіти (бакалавра, магістра) або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста,
за денною та заочною формами здобуття освіти, крім спеціальності 081 «Право»