РОЗКЛАД
сесій творчих конкурсів та консультацій
для вступників 2020 року, що вступають для здобуття ступеня “Бакалавр” на основі ОКР “Молодший спеціаліст”

РОЗКЛАД фахових вступних випробувань для вступників 2020 року для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного молодшого спеціаліста за денною та заочною формами здобуття освіти

РОЗКЛАД
вступних випробувань у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання) для вступників 2020 року
для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за денною та заочною формами здобуття освіти