Географічний факультет 

Спеціальність: 014 Середня освіта

Освітня програма: Середня освіта. Географія. Економіка (денна форма здобуття освіти)

 Медико-біологічний факультет 

Спеціальність: 014 Середня освіта

Освітня програма: Середня освіта. Біологія, природознавство, здоров’я людини (денна форма здобуття освіти)

Освітня програма: Середня освіта. Біологія, природознавство, здоров’я людини (заочна форма здобуття освіти)

Спеціальність: 205 Лісове господарство

Освітня програма: Лісове господарство (заочна форма здобуття освіти)

Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство

Освітня програма: Садово-паркове господарство (денна форма здобуття освіти)

 Навчально-науковий фізико-технологічний інститут 

Спеціальність: 014 Середня освіта

Освітня програма: Середня освіта. Фізика (денна форма здобуття освіти)

  Факультет іноземної філології  

Спеціальність: 014 Середня освіта

Освітня програма: Середня освіта. Англійська мова (денна форма здобуття освіти)

Освітня програма: Середня освіта. Англійська мова (заочна форма здобуття освіти)

 Факультет інформаційних технологій і математики 

Спеціальність: 014 Середня освіта

Освітня програма: Середня освіта. Інформатика (денна форма здобуття освіти)

Освітня програма: Середня освіта. Математика (денна форма здобуття освіти)

 Факультет історії, політології та національної безпеки 

Спеціальність: 014 Середня освіта

Освітня програма: Середня освіта. Історія, правознавство (денна форма здобуття освіти)

 Факультет культури і мистецтв 

Спеціальність: 025 Музичне мистецтво

Освітня програма: Музичне мистецтво (денна форма здобуття освіти)

 Факультет педагогічної освіти та соціальної роботи 

Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки

Освітня програма: Педагогіка вищої школи (денна форма здобуття освіти)

Спеціальність: 012 Дошкільна освіта

Освітня програма: Дошкільна освіта (денна форма здобуття освіти)

Освітня програма: Дошкільна освіта (заочна форма здобуття освіти)

Спеціальність: 013 Початкова освіта

Освітня програма: Початкова освіта (денна форма здобуття освіти)

Освітня програма: Початкова освіта (заочна форма здобуття освіти)

Спеціальність: 016 Спеціальна освіта

Освітня програма: Корекційна психопедагогіка та логопедія (денна форма здобуття освіти)

 Факультет фізичної культури, спорту та здоров`я 

Спеціальність: 014 Середня освіта

Освітня програма: Середня освіта. Фізична культура (денна форма здобуття освіти)

Освітня програма: Середня освіта. Фізична культура (заочна форма здобуття освіти)

Спеціальність: 017 Фізична культура і спорт

Освітня програма: Фізична культура і спорт (денна форма здобуття освіти)

Освітня програма: Фізична культура і спорт (заочна форма здобуття освіти)

 Факультет філології та журналістики 

Спеціальність: 014 Середня освіта

Освітня програма: Середня освіта. Українська мова та література. Світова література (денна форма здобуття освіти)

Освітня програма: Середня освіта. Українська мова та література. Світова література (заочна форма здобуття освіти)