Географічний факультет 

Спеціальність: 014 Середня освіта

Освітня програма: Середня освіта. Географія. Економіка (денна форма здобуття освіти)

 Медико-біологічний факультет 

Спеціальність: 014 Середня освіта

Освітня програма: Природничі науки (заочна форма здобуття освіти)

Спеціальність: 205 Лісове господарство

Освітня програма: Лісове господарство (заочна форма здобуття освіти)

  Факультет економіки та управління 

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування

Освітня програма: Облік і аудит (денна форма здобуття освіти)

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Освітня програма: Фінанси і кредит (денна форма здобуття освіти)

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Освітня програма: Економіка підприємства (денна форма здобуття освіти)

 Факультет іноземної філології 

Спеціальність: 014 Середня освіта

Освітня програма: Середня освіта. Англійська мова (денна форма здобуття освіти)

Освітня програма: Середня освіта. Англійська мова (заочна форма здобуття освіти)

 Факультет інформаційних технологій і математики 

Спеціальність: 014 Середня освіта

Освітня програма: Середня освіта. Математика (денна форма здобуття освіти)

 Факультет історії, політології та національної безпеки 

Спеціальність: 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Освітня програма: Інформаційна аналітика та адміністрування систем управління (денна форма здобуття освіти)

 Факультет культури і мистецтв 

Спеціальність: 025 Музичне мистецтво

Освітня програма: Музичне мистецтво (денна форма здобуття освіти)

 Факультет педагогічної освіти та соціальної роботи 

Спеціальність: 012 Дошкільна освіта

Освітня програма: Дошкільна освіта (заочна форма здобуття освіти)

Спеціальність: 013 Початкова освіта

Освітня програма: Початкова освіта (заочна форма здобуття освіти) 

 Факультет фізичної культури, спорту та здоров’я 

Спеціальність: 227 Фізична терапія, ерготерапія

Освітня програма: Фізична терапія (денна форма здобуття освіти)

 Факультет філології та журналістики 

Спеціальність: 014 Середня освіта

Освітня програма: Середня освіта. Українська мова та література. Світова література (денна форма здобуття освіти)