Географічний факультет 

Спеціальність: 014 Середня освіта

Освітня програма: Середня освіта. Географія. Економіка

Освітня програма: Середня освіта. Географія. Економіка (заочна форма здобуття освіти)

Спеціальність: 103 Науки про Землю

Освітня програма: Гідрологія

Спеціальність: 106 Географія

Освітня програма: Географія

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій

Освітня програма: Геодезія та землеустрій

Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа

Освітня програма: Готельно-ресторанна справа

Спеціальність: 242 Туризм

Освітня програма: Туризм

 Медико-біологічний факультет 

Спеціальність: 014 Середня освіта

Освітня програма: Середня освіта. Біологія, природознавство, здоров’я людини

Освітня програма: Середня освіта. Природничі науки

Спеціальність: 091 Біологія

Освітня програма: Біологія

Освітня програма: Лабораторна діагностика

Спеціальність: 205 Лісове господарство

Освітня програма: Лісове господарство

Спеціальність: 222 Медицина

Освітня програма: 222 Медицина

 Навчально-науковий фізико-технологічний інститут 

Спеціальність: 014 Середня освіта

Освітня програма: Середня освіта. Фізика

Спеціальність: 104 Фізика та астрономія

Освітня програма: Фізика та астрономія

Спеціальність: 105 Прикладна фізика та наноматеріали

Освітня програма: Прикладна фізика та наноматеріали

 Факультет економіки та управління 

Денна форма здобуття освіти

Спеціальність: 073 Менеджмент

Освітня програма: Менеджмент

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування

Освітня програма: Облік і аудит

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Освітня програма: Фінанси, банківська справа та страхування

Спеціальність: 075 Маркетинг

Освітня програма: Маркетинг

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Освітня програма: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Заочна форма здобуття освіти

Спеціальність: 073 Менеджмент

Освітня програма: Менеджмент

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Освітня програма: Фінанси, банківська справа та страхування

 Факультет іноземної філології 

Денна форма здобуття освіти

Спеціальність: 014 Середня освіта

Освітня програма: Середня освіта. Англійська мова

Освітня програма: Середня освіта. Німецька мова

Спеціальність: 035 Філологія

Освітня програма: Мова і література (французька). Переклад

Освітня програма: Мова і література (німецька). Переклад

Освітня програма: Прикладна лінгвістика. Переклад і комп’ютерна лінгвістика

Освітня програма: Мова і література (англійська). Переклад

Заочна форма здобуття освіти

Спеціальність: 014 Середня освіта

Освітня програма: Середня освіта. Англійська мова

Спеціальність: 035 Філологія

Освітня програма: Прикладна лінгвістика. Переклад і комп’ютерна лінгвістика

 Факультет інформаційних технологій і математики 

Спеціальність: 014 Середня освіта

Освітня програма: Середня освіта. Інформатика

Освітня програма: Середня освіта. Математика

Спеціальність: 111 Математика

Освітня програма: Математика

Спеціальність: 113 Прикладна математика

Освітня програма: Прикладна математика

Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки

Освітня програма: Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Спеціальність: 125 Кібербезпека

Освітня програма: Інформаційна безпека

 Факультет історії, політології та національної безпеки 

Спеціальність: 014 Середня освіта

Освітня програма: Середня освіта. Історія, правознавство

Освітня програма: Середня освіта. Історія, правознавство (заочна форма навчання)

Спеціальність: 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство

Освітня програма: Музейний менеджмент, культурний туризм

Спеціальність: 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Освітня програма: Документаційне забезпечення управління та інформаційно-аналітична діяльність

Спеціальність: 032 Історія та археологія

Освітня програма: Історія, європеїстика, археологія

Спеціальність: 052 Політологія

Освітня програма: Політологія та державне управління

 Факультет культури і мистецтв 

Спеціальність: 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Освітня програма: Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Спеціальність: 024 Хореографія

Освітня програма: Хореографія

Спеціальність: 025 Музичне мистецтво

Освітня програма: Музичне мистецтво

Спеціальність: 034 Культурологія

Освітня програма: Культурологія

 Факультет педагогічної освіти та соціальної роботи 

Спеціальність: 012 Дошкільна освіта

Освітня програма: Дошкільна освіта

Спеціальність: 013 Початкова освіта

Освітня програма: Початкова освіта

Спеціальність: 016 Спеціальна освіта

Освітня програма: Корекційна психопедагогіка та логопедія

Спеціальність: 231 Соціальна робота

Освітня програма: Соціальна педагогіка, соціально-виховна робота

Спеціальність: 232 Соціальне забезпечення

Освітня програма: Соціальне забезпечення

 Факультет психології та соціології 

Спеціальність: 053 Психологія

Освітня програма: Психологія

Освітня програма: Практична психологія

Спеціальність: 054 Соціологія

Освітня програма: Соціальний аналіз. Консалтинг. Управління

 Факультет фізичної культури, спорту та здоров`я 

Денна форма здобуття освіти

Спеціальність: 014 Середня освіта

Освітня програма: Середня освіта. Фізична культура

Спеціальність: 017 Фізична культура і спорт

Освітня програма: Фізична культура і спорт

Спеціальність: 227 Фізична терапія, ерготерапія

Освітня програма: Фізична терапія, ерготерапія

Заочна форма здобуття освіти

Спеціальність: 014 Середня освіта

Освітня програма: Середня освіта. Фізична культура

 Факультет філології та журналістики 

Спеціальність: 014 Середня освіта

Освітня програма: Середня освіта. Українська мова та література. Світова література

Освітня програма: Середня освіта. Польська мова

Спеціальність: 035 Філологія

Освітня програма: Мова та література (польська). Переклад

Освітня програма: Українська мова та література. Світова література

Спеціальність: 061 Журналістика

Освітня програма: Журналістика і міжкультурна комунікація

 Факультет хімії, екології та фармації 

Спеціальність: 014 Середня освіта

Освітня програма: Середня освіта. Хімія

Спеціальність: 101 Екологія

Освітня програма: Екологія

Спеціальність: 102 Хімія

Освітня програма: Хімія

Спеціальність: 161 Хімічні технології та інженерія

Освітня програма: Хімічні технології та інженерія

Спеціальність: 226 Фармація, промислова фармація

Освітня програма: Фармація, промислова фармація

 Юридичний факультет 

Спеціальність: 081 Право

Освітня програма: Право