Навчально-науковий центр післядипломної освіти проводить підготовку бакалаврів на базі освітнього ступеня «Бакалавр», освітнього ступеня «Магістр» або освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» за скороченим терміном навчання.

Вступники подають особисто: заяву; оригінал диплому про освіту та його копію; додаток до диплому та його копію; 4 кольорові фотокартки розміром 3х4 см; паспорт та його копію; копію військового квитка.

На 2018/2019 навчальний рік зарахування здійснюється за такими спеціальностями і на таких умовах:

Галузь знань

Спеціальність

Освітня програма Вартість заочної форми навчання

(за  один  рік  в  грн.)

Термін навчання

 на   заочній формі

Кваліфікація
01 Освіта 012

Дошкільна освіта

 

Дошкільна освіта 9 000 1 рік 10 місяців вихователь дошкільних закладів
01 Освіта 013

Початкова освіта

Початкова освіта 9 000 1 рік 10 місяців вчитель початкової школи, організатор виховної роботи в початковій школі;

вчитель початкової школи з правом викладання англійської мови в початковій школі;

вчитель початкової школи з правом викладання інформатики в початковій школі.

01 Освіта 014

Середня освіта

Українська мова та література. Світова література 9 000 1 рік 10 місяців вчитель української мови, української та світової літератури
01 Освіта 014

Середня освіта

Польська мова 9 000 2 роки 5 місяців вчитель польської та англійської мов
01 Освіта 014

Середня освіта

Англійська мова 9 000 2 роки 5 місяців вчитель англійської мови і літератури та другої іноземної мови  (німецької/французької)
05 Соціальні  та поведінкові науки

 

053

Психологія

Психологія 9 000 1 рік 10 місяців психолог в системі освіти та реабілітації
05 Соціальні  та поведінкові науки

 

053

Психологія

Практична психологія 9 000 1 рік 10 місяців психолог, практичний психолог
07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування Облік і аудит 9 000 1 рік 5 місяців бакалавр з обліку і оподаткування

Адреса центру післядипломної освіти:  м. Луцьк, просп. Молоді, 8А

Ел. пошта: second-edu@eenu.edu.ua

Контактні телефони:  71-81-39, 71-30-89 (навчально-науковий центр післядипломної освіти), 24-84-31 (приймальна комісія).

Приймальна комісія