Центр післядипломної освіти СНУ запрошує здобути другу вищу освіту за скороченим терміном навчання

Навчально-науковий центр післядипломної освіти проводить підготовку бакалаврів на базі освітнього ступеня «Бакалавр», освітнього ступеня «Магістр» або освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» за скороченим терміном навчання. Вступники подають особисто: заяву; оригінал диплому про освіту та його копію; додаток […]