Зараховано вступників на 1 курс за державним замовленням

Підписано накази про зарахування вступників на 1 курс денної та заочної форм навчання за спеціальностями за кошти державного (регіонального) бюджету. Наказ № 1-С (з)  від 22 липня 2019 року “Про зарахування на навчання”  (зарахувати з “01” вересня […]