Зараховано вступників на перший курс за кошти фізичних та юридичних осіб

Університет зарахував вступників на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня бакалавра за денною та заочною формами здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб.  Наказ № 8-С (з)  від 07 серпня 2019 року “Про […]