Зараховано на контракт вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Університет зарахував вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра за денною та заочною формами здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб.  Наказ № 18-С (з)  від 10 серпня 2019 року “Про […]